Wat gebeurt er bij een healing?

Sjamanisme onderscheidt zich van andere vormen van energetisch werk, door de samenwerking met voorouders, Spirtis en krachtdieren. Bij een healing vraag ik mijn krachtdier mij te begeleiden. Door te trommelen raak ik in een lichte trance. Ik zoek met mijn ziel contact met het zielenwezen van mijn cliënt en vraag zijn of haar krachtdier om samenwerking met het mijne.

De cliënt komt met een vraag, een probleem, een ziekte bij mij en verzoekt om heling. Heling is meer dan genezen. Genezen vindt plaats op het fysieke vlak. Bij een healing worden de verschillende lichamen (fysiek, emotioneel, psychologisch en spiritueel) opgeschoond en weer zo ten opzichte van elkaar gebracht dat de ‘kanaaltjes’ weer open zijn en de energie vrij kan stromen van het Oorspronkelijke wezen naar de cliënt zoals hij of zij nu op de behandeltafel ligt.

Het kan ook zijn dat ik op het levenspad van de cliënt ga lopen. Dan ga ik energetisch in zijn voetsporen teruglopen door zijn leven. Ik zie, hoor en/of voel helder op welke momenten in het leven knooppunten zitten. Er kunnen natuurlijk meerdere knooppunten zijn. Ik krijg helder door welk levensmoment, welke situatie een blokkade vormt waardoor het huidige probleem, de vraag of de ziekte is ontstaan. Wat is er toen gebeurd, welke keuze is er toen gemaakt? Soms is daarbij een zielendeel achtergebleven.
Ik begeef mij terug naar vóór dat moment waarop de blokkade is ontstaan. Naar het moment dat de cliënt nog het zuivere heldere wezen was zoals hij bedoeld was te zijn. Dàt breng ik weer terug in de cliënt. Dat heldere, zuivere zijn. Op dat moment kan het wezen van de cliënt, die zelf rustig op de tafel ligt, een nieuwe keuze voor het leven maken.
Ik ben niet  degene die de keuze maakt. Dat doet de ziel van de cliënt zelf. Ik help het mogelijk te maken.

De cliënt hoeft tijdens de healing zelf helemaal niets te ervaren, maar het kan wel. Na de healing wordt dikwijls een diepe rust of een grote vreugde ervaren. Soms komt er ineens een tranenvloed, doordat de eigen ziel is ‘herkend’. Een healing werkt altijd door, de veranderingen kunnen zich in de loop van weken of zelfs maanden openbaren.