Huis voor Vrouw en Wijsheid

IngerMarlies Leeuwenburgh

header

Vliegramp

 

  • Op donderdag 17 juli 2014 werd er boven Oekraïne een passagiersvliegtuig van Malaysian Airlines neergeschoten. Zo’n 300 mensen kwamen om. Hoewel we daar zo onze ideeën over hebben, weten we niet precies wie voor deze wandaad verantwoordelijk is of waarom dit is gedaan.
    Op het moment van deze ramp las ik juist het boek De novice van Thich Nhat Hanh. Buiten het wondermooie en inspirerende levensverhaal van een Boeddhistische vrouw die non wilde worden (wat toen nog niet kon), vertelt het boek ook over de Boeddhistische beweging in Vietnam tijdens de oorlog. Ondanks constante repressie en diverse bombardementen door het Amerikaanse leger, gingen de monniken en nonnen door om liefdevol in de wereld te werken.
    Toen ik het nieuws van de vliegramp vernam, was ik een paar dagen van slag. Ik ben geen direct betrokkene, geen directe nabestaande. Dat geeft mij zekere afstand. De afstand om een link te leggen tussen het boek dat ik las en de actualiteit. Juist omdat ik geen direct betrokkene ben, vind ik dat ik mijn best moet doen om liefdevol in de wereld te (blijven) staan. Agressie roept agressie op, en daar is niemand bij gebaat. Ik wil proberen (proberen!) liefdevol om anderen heen te blijven staan, zodat zij al hun oprechte pijn, woede, verdriet tot op de bodem mogen beleven; heel dicht bij zichzelf mogen blijven. En ik heel dicht bij mijzelf, met compassie voor de getroffenen. En met compassie voor degenen die deze wrede daad direct of indirect hebben verricht. Ik geloof niet dat er doelbewust een passagiersvliegtuig uit de lucht is geschoten. Elke oorlogsdaad, in Oekraïne, Gaza, Syrië of waar dan ook is er een te veel. Ze komen voort uit een verkeerd begrijpen van elkaar en het leven. Daarom voel ik compassie voor de daders.
    Ik hoop dat als mij ooit z’n tragedie overkomt, dat er dan genoeg mensen om mij heen staan, die mij ruimte geven mijn diepste ellende ten volle te beleven, zonder te roepen om nieuwe daden van wreedheid en geweld.
    Dit is voor mij een pogen, ik weet niet of het mij ten volle lukt.