Huis voor Vrouw en Wijsheid

IngerMarlies Leeuwenburgh

header

Imbolc

Vandaag is het 2 februari. De katholieken kennen deze datum als Maria Lichtmis. Op deze dag werd het pasgeboren kindje Jezus opgedragen aan de tempel. Maar niet nadat zijn moeder eerste gereinigd moest worden, want een vrouw was door haar bevalling onrein en dus niet waardig om de tempel te betreden. Zoals ik deze week in de Rode Tent vertelde moet ik daarbij altijd denken aan een stukje uit een verhaal dat ik vertel, waarin Maria moet lachen om die dwaze gewoonte: “Ik heb het Heilige gebaard en aan mijn borst gevoed, en nu moet ik mij reinigen voordat ik de tempel in mag?”
Maar goed.

2 februari kenden de voorchristelijke Kelten en zij die de oude wijsheid en kennis eren als Imbolc. In het latere Ierse christendom werd dit Brigid’s day en voor de rk-kerk dus Maria Lichtmis.

De meningen over waar de naam Imbolc vandaan komt lopen wat uiteen. Voor mijzelf voelt de verklaring dat het verwijst naar de buik van Moeder Aarde het diepste, dus voor mij waar…
Imbolc was een speciale dag om de Moedergodin Brigid te steunen terwijl ze langzaam aan het jaarwiel draaide.
Deze dag valt in de tweede helft van de winter en in de tijden dat men nog niet zo luxe leefden als wij nu, was dat een zware tijd. Velen stierven van honger en kou. Begrijpelijk dus dat er vuren werden aangestoken, om de zon te roepen.
Eén van de vormen van het vieren van dit feest was door een cirkel van witte kaarsen te vormen als beeld van het jaarwiel. Een jonge vrouw, als beeld van de maagdelijke godin, liep daar zonsgewijs (nu zeggen we ‘kloksgewijs’) doorheen. Dit geheel verbeeldde de verlichting en verwarming door de terugkerende zon.
Vanaf nu konden de akkers weer worden voorbereid voor het zaaien.
In vuren werden de resten van de Yule-viering (onze kerst) verbrand. En met fakkels, brandende takkenbossen, werden vegende bewegingen gemaakt. Zo werd er losgelaten en gereinigd en was men weer schoon en klaar voor de nieuwe lente. Denk maar eens aan onze grote schoonmaak in het voorjaar, waar denk je dat die vandaan komt?

Zie Imbolc dus als een zuiveringsfeest. Laat wat losgelaten mag worden ook echt los. Ruim je huis op, doe oude spullen weg, zuiver je lichaam. Maar ruimte voor het nieuwe jaar!
Afgelopen maandag hebben we in de Rode Tent een reinigingsritueel gedaan en daarna onszelf stevig op de aarde neergezet.