Huis voor Vrouw en Wijsheid

Huis voor Vrouw en Wijsheid

Vorige week begon ik mijn Vreugdemail met dat de wereld weer een beetje in beweging begon te komen. Deze week begon wat we al lang aan hadden zien komen: oorlog in Oekraïne!
De vrijheid die wij hier eindelijk weer hadden verworven is daar op veel grotere schaal afgenomen. Ik ben niet de enige die dat hier op veilige afstand voelt. Zelfs bij het carnaval dit weekend hoorde ik het zeggen: ‘wij vieren feest terwijl daar zoiets vreselijks aan de gang is, dat voelt zo raar.’

Dat wij dit voelen komt omdat alles met elkaar verbonden is in het Veld, het Grote Geheel, het Universum. 
 
In mij is het alsof er een constant verdriet aanwezig is. Toch weet ik dat het geen zin heeft om beroerd van ellende thuis te blijven zitten. Om in een hoekje te kruipen. Om maar geen (beperkt) tv te kijken en nieuws te volgen. Het helpt niemand om ons te verstoppen. 
 
Op wereldschaal is het niet eens iets bijzonders wat er nu gebeurt. Immers, er is altijd ergens iets gaande als burgeroorlog of zogenaamde vredesmissies of een vreselijke situatie zoals bijvoorbeeld in Jemen. Wie staat daar in Nederland letterlijk bij stil?
 
Ik vind het vreselijk. Ik voel het verdriet over wat er in Oekraïne gaande is lijfelijk. Maar het doet ook iets anders in mij. Méér dan ooit probeer ik mij te verbinden met het Licht. Niet om te doen alsof er geen duister is – dat is er wèl. Maar ik probeer het Licht in mijzelf te laten schijnen, om te zien wàt er donker in mij is. Alles is één in het Veld. De ‘buitenwereld’ is als een spiegel van mijn binnenwereld en ik zoek dus naar agressie, angst, bezitsdrang, onderdrukkingsangst, over mijn grenzen laten gaan, slachtofferschap… etc. in mijzelf. Dáár probeer ik Licht op te laten schijnen, om die schaduwkanten in mijzelf in het Licht te verheffen en te helen.
 
En ik stel mijzelf steeds open om Licht door mij heen te laten gaan, om mijn hart letterlijk in trilling te verhogen en om het Licht in de wereld te kunnen laten schijnen.
 
Wat er gaande is, is kl*te…, maar de Vreugde is dat ik dit op mijn eigen kleine vierkante meter kan doen om de wereld een stukje mooier te maken en te helen. Immers: wat een mens heelt aan zichzelf, heelt ze aan iedereen!
 
Had je mijn filmpje nog niet gezien, kijk dan hier even naar.

Reageer gerust.