Geleid door de godin

Godinnen komen werkelijk in alle culturen voor. En steeds wordt in oorsprong de Godin gezien als de Oerbron, het Scheppende principe. Zij is buiten ons, maar zij heeft een kiem in ons gelegd, zodat zij ook in ons is en wij ook Goddelijk zijn, of Godinnenlijk 🙂 en zodat wij ook die scheppingskracht in ons hebben!

Ik zal je iets over mijn ervaringen met het werken met de Godin vertellen. Er is nog veel meer, maar ja, dat kan ik niet àllemaal hier vertellen.

Ieder jaar op 31 december leg ik de orakelkaarten voor het nieuwe jaar, voor mijzelf. Jarenlang heb ik dat met Inner Child kaarten gedaan. Heel fijn. Ook de runenstenen werp ik, of ik leg runenkaarten. Op 31 december 2015 koos ik ervoor de Godinnenkaarten van Doreen Virtue te leggen. Ze zijn heel fijn, diepwerkend, maar toch ook zacht. Voor iedere maand van het jaar legde ik een kaart, plus één kaart voor het geheel. Ik keek naar het totale plaatje, zag voor me een nog leeg, schoon jaar, maar wel een jaar met veel mogelijkheden.
Nu ik terugkijk denk ik: jee, wat is dat sterk! Ik geef je twee voorbeelden.

Voor augustus had ik de godin Nemetona getrokken. Zij gaat over de heilige ruimte, buiten, bijvoorbeeld in een bos (een nemeton), maar ook binnen je. En ze geeft het advies naar een labyrint of krachtplek te gaan. Nu hoef ik mijn man nooit te vertellen over die Godinnen, want ‘hij heeft er niks mee’. Hij wist dus niet van Nemetona. Maar op een van de eerste dagen van augustus vroeg hij me: zullen we naar het labyrint van Chartres gaan? Mijn mond viel op! Dat wilde ik al zo lang, maar steeds kwam er iets tussen en hij wilde zeker nooit gaan. Ook dit jaar zijn we niet gegaan. We wilden teveel in een te korte tijd… We zijn wel naar Duitsland gegaan, naar een enorm sterke krachtplaats. En pfff… daar heb ik dingen losgelaten, waardoor er zóveel andere krachten in beweging konden komen! Voor mij is er een tijd vóór en een tijd ná die vakantie.

In de nu net afgelopen maand november zou ik begeleiding krijgen van Ostara. Ik vond dat een beetje vreemd, want Ostara ‘hoort’ bij lente, Pasen, een nieuw begin. Zij geeft aan dat het nú de tijd is om een nieuw project op te zetten, een nieuw idee te lanceren en nieuwe voorwaarden te scheppen. Maar wat en hoe dan, waar gaat dit over?? Ik had geen idee aan het begin van november!
Wat ik steeds doe is me diep verbinden met de Godin, met dat aspect van de Godin. Ik vraag bijvoorbeeld wat zij mij wil vertellen, wat ze te bieden heeft, wat ik van haar kan leren, hoe ik me beter met haar kan verbinden.
En al heel gauw kwam er beweging, hoewel ik dat aanvankelijk nog niet door had.
Maar halverwege de maand november heb ik een nieuw idee gelanceerd voor alles wat ik al deed, ik heb nieuwe voorwaarden geschept: ik heb het Huis voor Vrouw en Wijsheid opgezet! Al mijn activiteiten die gericht zijn op vrouwenspiritualiteit zijn hierin nu ondergebracht.
Dit voelt zó goed. Zó kloppend! Het is nu voor mijzelf en voor anderen veel helderder wat ik doe. Het is zoveel krachtiger dan voorheen. En ik merk hoe positief er op gereageerd wordt!
Ik heb me zó gesteund gevoeld door de kracht van Ostara! Zonder haar kracht had ik deze stap deze maand niet gezet. Zonder haar was mijn focus ook niet zo helder geweest.

Hoe je dat dan doet, dat samenwerken met de kracht van de Godin? Nou, dàt leer je in de workshops. Wie weet hoe jouw jaar er dan uit gaat zien en waar jij volgend jaar staat!
Kijk maar even onder Vrouw en Wijsheid bij Godinnenkracht in jou.