Maanifestatie – Creëren met de kracht van Maan

Straal met de kracht van de Maan

Iedere vrouw verlangt ernaar vanuit haar innerlijke kracht te leven en te stralen. De Maan geeft ons prachtige en praktische handvatten om dat werkelijk te doen.

De eerste aanwijzing van Maan aan ons is hoe ze iedere maanperiode aan de hemel staat: als donkere maan, wassend naar volle maan en weer krimpend naar nieuwe maan.

Maar Maan staat ook iedere keer weer in een ander sterrenbeeld.

Als je weet hoe de fasen van de Maan invloed hebben en waar de stand van de Maan invloed heeft en als jij weet hoe dat werkt voor jou, is je creatiekracht enorm!

Wat je Dromen of Hartsverlangens ook zijn, in je privéleven of op zakelijk gebied, Maan wil je helpen! Ze leert je precies aan welke aspecten je nu aandacht moet schenken om jouw verlangens te realiseren.

Het klinkt eenvoudig. Feitelijk is het ook eenvoudig. Maar je moet weten hoe het werkt en vervolgens moet je het doen. En volhouden. Het samen hieraan werken versterkt je focus en inzet en daarmee je creatiekracht.

Daarom komen we iedere maand samen, ongeveer een week voor nieuwe maan, zodat je bij nieuwe maan helemaal klaar bent om te beginnen.
Er is géén kennis van astrologie nodig!

De eerste avond geef ik uitgebreide uitleg over de maan, haar fasen en haar cyclus.
Iedere avond dat we samenkomen gaan we

  • kijken wat jouw dromen en verlangens zijn
  • kijken waar de maan staat, in welk sterrenbeeld, wat betekent dat
  • onderzoeken hoe je met Maan kan samenwerken in deze periode
  • dat creatief bekrachtigen om je wensen alle kracht mee te geven
  • Vervolgens krijg je tips om thuis je intenties nog kracht bij te zetten

De volgende cyclus is op de dinsdagen 14 juli, 18 augustus en 15 september. Iedere avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.
De kosten zijn € 75 voor drie avonden. Of € 275 voor een heel jaar.
Stel je eens voor wat je daarvoor kunt Maanifesteren!

‘Leven met de maan’ is ‘in’. Maar dat is niet de reden waarom ik deelnam aan de cursus Maanifestatie van Huis voor Vrouw en Wijsheid. Zo lang als ik me kan herinneren namelijk heeft de maan een bijzondere aantrekkingskracht op mij. Waarom of hoe was me niet duidelijk, maar als de maan zoveel kracht heeft, dat hij eb en vloed van de zeeën weet te beïnvloeden, dan kan het niet anders of die invloed is ook voelbaar bij de mens.  Ik besloot dat ik me daarin maar eens moest gaan verdiepen. Dus de cursus Maanifestatie kwam als geroepen. Ik leerde over de stand van de maan, de verschillende maanfasen, de rol van het astrologische teken waar de maan in staat. Tussendoor leer je ook nog veel over de andere dierenriemtekens.  Véél, soms overweldigende informatie, die IngerMarlies heel duidelijk weet over te brengen. Door fijne muziek en een  prachtige geleide meditatie weet IngerMarlies de juiste sfeer te creëren om je dromen en wensen te ontdekken en voelbaar te maken. Daarna kun je er thuis mee aan de slag, eerst nog met het aantekenboekje bij de hand, maar gaandeweg steeds zelfstandiger. Tot het uiteindelijk een vanzelfsprekend proces is. Maar zover ben ik nog niet, dat kost tijd,  hoewel ik op gevoelsniveau best al wat veranderingen ontdek. Door op deze manier te leven, kom ik steeds dichter bij degene die ik werkelijk ben. Dank je wel, IngerMarlies, voor de wijze lessen.

Elly

Zakenvrouwen
Hoewel Maanifestatie óók is voor zakenvrouwen, heb ik voor zakenvrouwen ook een afzonderlijk traject: Natuurlijk Zakelijk. Informeer hiernaar!: info@ingermarlies.nl

Nogmaals: er is géén kennis van astrologie nodig!